analitycs

Topmenu Low Poly

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Red-kite BV zijn de ‘Nederland ICT Voorwaarden 2014’ van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. U kunt onze algemene voorwaarden inzien en/of downloaden middels de volgende link:
Algemene Voorwaarden Red-kite BV (pdf)

 

 

Disclaimer

Copyright © Red-kite BV
Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Red-kite BV en de bij haar aangesloten bedrijven, hierna Red-kite, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

 

Op toegang tot en gebruik van de website van Red-kite zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Gebruik website Red-kite (pdf)