analitycs

Topmenu Low Poly
  • 05 slide
  • 01 slide
  • 04 slide
  • 03 slide
  • 02 slide

Red-kite: Maakt zorgkwaliteit meetbaar en inzichtelijk

Meten is weten

Nagenoeg alles kan gemeten worden en in de zorg is er bepaald geen gebrek aan kwaliteitsindicatoren en instituten en instellingen die zich hiermee bezighouden. Maar wordt de patiënt hierbij wel centraal gesteld. De patiënt verwacht niet alleen professionele zorgkwaliteit maar ook een holistische benadering van zijn of haar zorgvraag. Meer

Totale zorgbeleving

Is het mogelijk om de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijkertijd kosten te reduceren? Ja, dat kan zeker. Een hogere effectiviteit en productiviteit hebben een gunstige invloed op kwaliteit. Her-operaties, herhaalonderzoek, extra therapie, infectiebestrijding, klachten van ‘lastige’ patiënten zijn allemaal het gevolg van een lage of matige kwaliteit. Meer

researchcashflowzisoncokompas

Rapportages en Dashboards

Het registreren van kwaliteit en het vergelijken van methodieken en protocollen - niet alleen binnen de regio maar ook landelijk en zelfs mondiaal - levert nieuwe inzichten en betere processen op. Sturen op effectiviteit en foutloos werken verhogen de kwaliteit en leveren in het verlengde daarvan hogere patiënttevredenheid op en lagere kosten. Meer

Continue verbeteren van kwaliteit

Kwaliteitsregistratie is een continue proces dat dagelijks om aandacht vraagt. Dat betekent dat een kwaliteitsmonitoring systeem real-time de bron moet kunnen inlezen en de informatie automatisch ververst. Meer