analitycs

Topmenu Low Poly
  • artikel slide
  • 01 slide
  • 02 slide
  • 03 slide
  • 04 slide
  • 05 slide

Red-kite: Maakt zorgkwaliteit meetbaar en inzichtelijk

 

Red-kite maakt Oncokompas beschikbaar

Oncokompas is beschikbaar voor patiënten met kanker in Nederland bij wie recentelijk de diagnose kanker is vastgesteld. Via de zorgverleners van het ziekenhuis kunnen patiënten worden aangemeld voor Oncokompas. Het grootste deel van de ziekenhuizen die een overeenkomst hebben met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, heeft al kenbaar gemaakt dat ze Oncokompas aan hun patiënten willen kunnen aanbieden.

Lees meer:

 

Red-kite exploitant van het Oncokompas

Red-kite zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit in de zorg, waarbij de mens op de eerste plaats komt. Sinds 3 november 2015 wordt de duurzame valorisatie van het Oncokompas door Red-kite uitgevoerd. Oncokompas is inhoudelijk ontwikkeld op wetenschappelijke basis door de afdeling psychosociale oncologie van het VU/VU-medisch centrum in samenwerking met IKNL en patiëntenvereniging Levenmetkanker. Bij de exploitatie van het Oncokompas worden alle aspecten van de expertise van Red-kite ingezet om tot een succesvolle implementatie en duurzaam gebruik van deze nieuwe e-health tool te komen: onze ervaring op het gebied van complexe IT implementatietrajecten, onze inhoudelijke kennis van de zorg en onze knowhow van marketingcommunicatie. 

Naar Oncokompas

 

 

oncopasbanner v2

 

 

Meten is weten

Nagenoeg alles kan gemeten worden en in de zorg is er bepaald geen gebrek aan kwaliteitsindicatoren en instituten en instellingen die zich hiermee bezighouden. Maar wordt de patiënt hierbij wel centraal gesteld. De patiënt verwacht niet alleen professionele zorgkwaliteit maar ook een holistische benadering van zijn of haar zorgvraag. Meer

Totale zorgbeleving

Is het mogelijk om de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijkertijd kosten te reduceren? Ja, dat kan zeker. Een hogere effectiviteit en productiviteit hebben een gunstige invloed op kwaliteit. Her-operaties, herhaalonderzoek, extra therapie, infectiebestrijding, klachten van ‘lastige’ patiënten zijn allemaal het gevolg van een lage of matige kwaliteit. Meer

researchcashflowzisoncokompas

Rapportages en Dashboards

Het registreren van kwaliteit en het vergelijken van methodieken en protocollen - niet alleen binnen de regio maar ook landelijk en zelfs mondiaal - levert nieuwe inzichten en betere processen op. Sturen op effectiviteit en foutloos werken verhogen de kwaliteit en leveren in het verlengde daarvan hogere patiënttevredenheid op en lagere kosten. Meer

Continue verbeteren van kwaliteit

Kwaliteitsregistratie is een continue proces dat dagelijks om aandacht vraagt. Dat betekent dat een kwaliteitsmonitoring systeem real-time de bron moet kunnen inlezen en de informatie automatisch ververst. Meer